Vitvaror, Tv-apparater, Bildskärmar

Vilka datum gäller för övergången till den nya energimärkningen?

Förberedelser inför övergången startar 1 november 2020

 • 1 november 2020 ska leverantörer tillhandahålla nya energimärkningsetiketter för de produkter som får den nya energimärkningen 1 mars 2021.Det nya produktinformationsbladet ska finnas i databasen EPREL. 
 • 1 november till 1 mars 2021 ska det följa med två energimärkningsetiketter med produkterna. Då är det extra viktigt att du som återförsäljare är uppmärksam så att du visar rätt energimärkningsetikett på produkterna i butiken. 

  Övergångsperiod 1-18 nars 2021
 • Om bara den nya energimärkningsetiketten skickas med får återförsäljaren inte visa eller sälja produkten förrän tidigast 1 mars 2021.
 • Det nya produktinformationsbladet ska även finnas i databasen EPREL.
 • 1 mars 2021: Första dagen återförsäljare får visa den nya energimärkningen på produkter i butiker och i e-handel
 • Endast en typ av märkning får synas och det är inte tillåtet att visa både den gamla och nya energimärkningen samtidigt.
 • 1–18 mars 2021: Under 14 arbetsdagar, senast den 18 mars 2021 ska återförsäljare (inkl e-handel) märka om sina produkter.
 • 19 mars: Den nya energimärkningen ska finnas på alla produkter som fått ny energimärkning i både butiker och e-handel. Den gamla energimärkningen får inte längre visas på produkter som ska ha den nya energimärkningen.
 • Vid e-handel ska det i direkt anslutning till information om produktens pris finnas en grafisk pil som har samma färg som den aktuella produktens energiklass. En nyhet är att pilen också ska visa hela skalan, från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII och VIII. Vid internetförsäljning ska produktinformationsbladet visas nära uppgifterna om produktens pris. 
 • I reklam ska det finnas en grafisk pil som har samma färg som den aktuella produktens energiklass. En nyhet är att pilen också ska visa hela skalan från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII och VIII.
 • Normalt ska pilen visas i färg, men om reklamen är i svartvit då kan en svartvit version av pilen användas.
 • Vid distansförsäljning via telefon ska konsumenten få muntlig information om den aktuella produktens energiklass. Konsumenten ska även informeras om att skalan för energiklasser är från A till G. Från den 1 mars 2021 ska kunden också informeras om möjligheten att få tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats eller via en länk till produktdatabasen EPREL.

Nya produkter som sätts på marknaden 1 november och framåt

November 2020

 • Leverantörer ska skicka med de nya energimärkningsetiketterna för de produkter som får ny energimärkning.
 • Fram till 1 mars måste de skicka med två typer av etiketter, den nuvarande energimärkningen och den nya. Det nya produktinformationsbladet ska finnas i databasen EPREL.

Mars 2021

 • 19 mars 2021, den nya energimärkningen ska finnas på alla produkter som fått ny märkning i både butiker och e-handel. Den nuvarande energimärkningen får inte längre visas på produkter som ska ha den nya energimärkningen.
 • Vid e-handel ska det i direkt anslutning till information om produktens pris finnas en grafisk pil som har samma färg som den aktuella produktens energiklass. En nyhet är att pilen också ska visa hela skalan, från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII och VIII.
 • Vid e-handel ska produktinformationsbladet visas nära uppgifterna om produktens pris.

Får nuvarande energimärkning användas efter 18 mars 2021?

19 mars 2021 är det bara den nya energimärkningen som ska användas. Det finns dock två undantag. Det ena är om återförsäljaren inte kan få den nya energimärkningen på grund av att leverantören har upphört med sin verksamhet. Det andra är om det behövs en ny provning för att få fram informationen till den nya märkningen och inga nya enheter av produkten har släppts ut på marknaden efter den 30 oktober 2020. Återförsäljare får sälja de enheter som omfattas av dessa undantag den nuvarande energimärkningen fram till 1 december 2021. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11. 13 b).

Energimärkning vid E-handel, distansförsäljning och reklam

Energimärkning vid e-handel, distansförsäljning och reklam
Vid e-handel ska det i direkt anslutning till information om produktens pris finnas en grafisk pil som har samma färg som den aktuella produktens energiklass.En nyhet är att pilen också ska visa hela skalan, från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII och VIII.
Vid internetförsäljning ska produktinformationsbladet visas nära uppgifterna om produktens pris.

Vid distansförsäljning via telefon ska konsumenten få muntlig information om den aktuella produktens energiklass. Konsumenten ska även informeras om att skalan för energiklasser är från A till G. Från den 1 mars 2021 ska kunden också informeras om möjligheten att få tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats eller via en länk till produktdatabasen EPREL.


I reklam ska det finnas en grafisk pil som har samma färg som den aktuella produktens energiklass. En nyhet är att pilen också ska visa hela skalan från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII och VIII. Normalt ska pilen visas i färg, men om reklamen är i svartvit då kan en svartvit version av pilen användas.

View graphic larger (PNG, 99 kB)