Belysning

Nya energimärkningen för belysning, ljuskällor

Nya ljuskällor som sätts på marknaden efter 1 september 2021

1 maj 2021 

  • Från 1 maj 2021 ska leverantörer ansvara för att det nya produktinformationsbladet för belysning finns i den europeiska databasen EPREL.

1 september 2021

  • Den 1 september 2021 införs den nya energimärkningen för belysning.
  • Det finns en övergångstid på 18 månader, fram till 1 mars 2023, för att märka om belysning som är satta på marknade

Ljuskällor som finns på marknaden före 1 september 2021

1 maj 2021

  • Leverantörer ska registrera sina ljuskällor enligt mallen för den nya energimärkningen i  den europeiska produktdatabasen EPREL: 

Övergångsperiod på 18 månader till 1 mars 2023

  • Ljuskällor som redan fanns på marknaden innan 1 september 2021 kan fortsatt säljas med den nuvarande energimärkningen fram till 1 mars 2023. 
  • Leverantörer måste på begäran av återförsäljarna kunna ta fram nya energimärkningsetiketter som återförsäljarna kan klistra över den nuvarande energimärkningen på förpackningen. 

1 mars 2023

  • Alla ljuskällor ska ha den nya energimärkningen.