Europeiskt projekt Label 2020

Om Label 2020

 • Om Label 2020

  Projektet Label 2020 ska bidra till att övergången till den nya energimärkningen blir så bra som möjligt.

  Läs mer här
 • Horisont 2020 finansiering

  Horisont 2020 ger stöd till forskning, utveckling, innovation och demonstration, så väl som till mer marknadsnära åtgärder som t.ex. projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad, beteendeförändring och tillgång till olika typer av finansiella instrument. Den totala budgeten för Horisont 2020 är runt 80 miljarder euro.

  Läs mer här
 • Om projektdeltagarna

  Projektet Label 2020 koordineras av Energimyndighetens motsvarighet i Österrike, the Austrian Energy Agency,. Totalt är det 16 länder som samarbetar i projektet.

  Läs mer här