Allmänt

 • Energimärkningen ska vara väl synlig i butiker, e-handel och reklam. 
 • Nya energimärkningen får tidigast visas för en enskild produkt 1 mars 2021.
 • Under 14 arbetsdagar, senast den 18 mars 2021 ska återförsäljare (inkl e-handel) märka om sina produkter. Som arbetsdagar räknas vardagar, måndag till fredag. 
 • Reklam för produkter får tidigast visa den nya energimärkningen  1 mars 2021. Catalogues can be prepared but not disseminated before these dates. The same applies for advertisement on the Internet.
 • Reklam eller kataloger för en specifik produkt som innehåller den nya energimärkningen får visas eller spridas tidigast den 1 mars 2021. Detsamma gäller för annonsering på Internet. Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 mars 2021 med en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen. Dock får man gärna generellt informera om att det kommer en ny energimärkning innan den börjar gälla.
 • Den nya energimärkningen för en specifik kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, tv-apparat eller digital bildskärm får visas tidigast 1 mars 2021.

Viktiga datum

Vilka datum gäller för övergången till den nya energimärkningen?

 • 1 november 2020: Leverantörer ska skicka med de nya energimärkningsetiketterna för de produkter som får ny energimärkning.
 • Fram till 1 mars måste de skicka med två typer av etiketter, en för den nuvarande märkningen och en för den nya. Om bara den nya energimärkningsetiketten skickas med får återförsäljaren inte visa eller sälja produkten förrän tidigast 1 mars 2021. 
 • 1 mars 2021: Första dagen återförsäljare får visa den nya energimärkningen på produkter i butiker och i e-handel. Endast en typ av märkning får synas och det är inte tillåtet att visa både den gamla och nya energimärkningen samtidigt. 
 • 1–18 mars 2021: Under 14 arbetsdagar, senast den 18 mars 2021 ska återförsäljare (inkl e-handel) märka om sina produkter. •19 mars: Den nya energimärkningen ska finnas på alla produkter som fått ny energimärkning i både butiker och e-handel. Den gamla energimärkningen får inte längre visas på produkter som ska ha den nya energimärkningen.

Måste återförsäljare öppna förpackningen för att ta bort den energimärkningsetikett som inte är gällande?

 • Produkter som står på lager får märkas om med den nya energimärkningen före 1 mars 2021. Det är en förberedelse för att övergången till den nya energimärkningen ska bli så smidig som möjligt.
 • Återförsäljare får inte visa de nya energimärkningsetiketterna i butik före 1 mars 2021.
 • Återförsäljare behöver inte öppna förpackningar för kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar för att ta ut den energimärkningsetikett som inte gäller innan produkten levereras till konsument.
 • Utställningsexemplaret i den fysiska butiken och informationen om energimärkning i e-handeln ska visa den gällande energimärkningen.
 • För belysning får den nya energimärkningen visas tidigast 1 september 2021.

När får reklam eller kataloger visa den nya energimärkningen?

 • Reklam eller kataloger för en specifik produkt som innehåller den nya energimärkningen får visas eller spridas tidigast den 1 mars 2021. Detsamma gäller för annonsering på Internet. Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 mars 2021 med en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen.
 • Dock får man gärna generellt informera om att det kommer en ny energimärkning innan den börjar gälla.
 • Reklam eller kataloger för en specifik ljuskälla som innehåller den nya energimärkningen får visas eller spridas tidigast den 1 september 2021. Detsamma gäller för annonsering på Internet. Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 september 2021 med en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen.

Får den nuvarande energimärkningen användas efter 18 mars 2021 för produkter som ska ha den nya energimärkningen? 

 • 19 mars 2021 är det bara den nya energimärkningen som ska användas. Det finns dock två undantag. Det ena är om återförsäljaren inte kan få den nya energimärkningen på grund av att leverantören har upphört med sin verksamhet. Det andra är om det behövs en ny provning för att få fram informationen till den nya märkningen och inga nya enheter av produkten har släppts ut på marknaden efter den 30 oktober 2020. Återförsäljare får sälja de enheter som omfattas av dessa undantag med den nuvarande energimärkningen fram till 1 december 2021. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11. 13 b).

 

 

E-handel, reklam och distansförsäljning

Reglerna om energimärkning gäller även E-handel, reklam och distansförsäljning

 • Vid E-handel ska det i direkt anslutning till information om produktens pris finnas en grafisk pil som har samma färg som den aktuella produktens energiklass. En nyhet är att pilen också ska visa hela skalan, från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII och VIII.
 • Vid försäljning via e-handel ska både energimärkningen och produktinformationsbladet visas i anslutning till produktens pris. Det regleras i punkt 5 i bilaga 1 till förordning 518/2014 som reglerar försäljning via internet.
 • Reklam eller kataloger för en specifik produkt som innehåller den nya energimärkningen får visas eller spridas tidigast den 1 mars 2021. Detsamma gäller för annonsering på Internet.
 • Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 mars 2021 med en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen. Dock får man gärna generellt informera om att det kommer en ny energimärkning innan den börjar gälla.
 • Vid distansförsäljning via telefon ska konsumenten få muntlig information om den aktuella produktens energiklass. Konsumenten ska även informeras om att skalan för energiklasser är från A till G.
 • Från den 1 mars 2021 ska kunden också informeras om möjligheten att få tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats eller via en länk till produktdatabasen EPREL.

EPREL-Europeisk databas för energimärkta produkter

Sedan 1 januari 2019 måste leverantörer lägga in uppgifter om de energimärkta produkter de säljer på den EU-gemensamma marknaden i databasen EPREL. 

Återförsäljare kan på begäran ladda ner produktinformationsbladet

För produkter som får ny energimärkning 1 mars 2021 behöver inte produktinformationsbladet följa med produkten. För belysning gäller detta från 1 september 2021. Produktinformationsbladet ska istället finnas i databasen EPREL och Återförsäljaren ska på konsumentens begäran kunna plocka fram produktinformationsbladet från EPREL. 

Bruksanvisning och annan dokumentation 

I bruksanvisningen eller annan dokumentation som följer med produkten ska det finnas en länk direkt till den aktuella modellens produktinformationsblad i EPREL, länk till webbadress, QR-kod eller produktens registreringsnummer i EPREL.

Skanna QR-koden med en smartmobilFör

Konsumenten kan få del av informationen på produktinformationsbladet genom att scanna QR-koden som finns på den nya energimärkningsetiketten.

Produkter som behåller nuvarande energimärkning 

För produkter som behåller nuvarande energimärkning även efter 1 mars 2021, till exempel ugnar och torktumlare, ska produktinformationsbladet även fortsättningsvis finnas med i dokumentationen och följa med i produkten. 

 

Får den nya energimärkningen för specifika produkter visas i kataloger och annan reklam innan den nya energimärkningen börjar att gälla?

Hur kan man informera om den nya energimärkningen innan den börjar gälla? 

 • Reklam eller kataloger för en specifik produkt som innehåller den nya energimärkningen får visas eller spridas tidigast den 1 mars 2021. Detsamma gäller för annonsering på Internet.
 • Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 mars 2021 med en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen.
 • Dock får man gärna generellt informera om att det kommer en ny energimärkning innan den börjar gälla och ta fram generellt utbildningsmaterial om den nya märkningen för tillexempel återförsäljare.