E-learning för återförsäljare

EU-projektet Label  2020:s  E-learningverktyg vänder sig till återförsäljare och butikspersonal som behöver veta mer om nya energimärkningen. Efter att du genomfört utbildningen hoppas vi att du ska veta mer och  känna dig trygg i att svara på kundernas frågor. Samma verktyg används av återförsäljare i andra EU-länder. 

Utbildningen fokuserar på:

  • Nyheter på de nya energimärkningsetiketterna för olika produktgrupper. 
  • Tidplanen för övergången till den nya energimärkningen-när ska etiketterna bytas. 
  • Vad kunderna kan tänkas fråga om och vad du som återförsäljare kan svara.
  • Bakgrunden till den nya energimärkningen. 

 

E-learning för lärandeplattformar (LMS)

E-learningverktyget om nya energimärkningen finns också tillgängligt i SCORM 1.2 och SCORM 2004.

Om du är intresserad av SCORM versionerna (Energimyndigheten har tyvärr inte möjlighet att tillhandhålla support), kan du skicka en förfrågan till Energimyndigheten via
E-post: energimarkning@energimyndigheten.se