Nytt på energimärkningen för tv-apparater och bildskärmar

  • Energianvändningen i kilowattimmar (kWh) per 1000 timmar som tv:-apparaten eller billdskärmen används. 
  • Energianvändningen i HDR-läge (high dynamic range mode) per 1.000 timmar som tv-apparaten eller bildskärmen används i HDR-läge. Visas även på Skalan A-D, där A betyder att HDR-läget är effektivare än för en Tv-apparat eller bildskärm med HDR-läge D. 
  • Antal pixlar som tv-skärmen eller bildskärmen innehåller, både horisontellt och vertikalt. Ju fler pixlar desto bättre bildkvalitet?