Nytt på energimärkningen för belysning, ljuskällor

  • Energiklass på skalan A-G för att visa att det även finns skillnader i effektivitet mellan olika LED-lampor. 
  • Energianvändningen per 1 000 timmar. 
  • Ta hjälp av övrig information som finns på lampförpackningen. Hur mycket ljus lampan ger visas som lumen (lm). 
    Ju högre siffra desto mer ljus ger lampan.