Nytt på energimärkningen för kylar och frysar 

  • Kylen och frysens volym i liter. Snöstjärnan symboliserar frysen och mjölk- eller juicepaketet symboliserar kylen. 
  • Buller visas både i antal decibel dB(A) och på skalan A-D. Ju lägre siffra desto lägre ljudnivå.. A betyder lägre ljudnivå än D.