Nytt på energimärkningen för kombinerade tvättmaskiner och torktumlare

  • Energianvändningen i kilowattimmar (kWh) för 100 tvätt- och torkomgångar. Den verkliga energianvändningen beror på hur ofta du tvättar och torkar
  • Hur mycket tvätt som ryms i den kombinerade tvättmaskinen och torktumlaren per omgång i kilo (kg). Anges med två siffror, en för tvätt och en för tork. Det ryms mer tvätt i maskinen när den tvättar än när den torkar. 
  • Vattenförbrukningen per tvätt- och torkomgång i liter. Dessutom anges vattenförbrukningen per tvätt separat.  
  • Programtid för tvätt- och torkprogrammet  som används på energimärkningen. Visar hur lång tid det tar att tvätta och torka  kläderna. Dessutom anges programtiden per tvätt separat.  
  • Hur mycket den kombinerade tvättmaskinen och torktumlaren bullrar när den centrifugerar. Buller visas både i antal decibel dB (A) och på skalan A-D, där A betyder lägre ljudnivå än D. Tänk på att tvättmaskinen bullrar mer när den centrifugerar än när den tvättar.