Nytt på energimärkningen för vinkylar

  • Vinkylens volym i liter visas under symbolen med flaskor. 
  • Buller visas  både i antal decibel och på skalan A-D, där A betyder lägre ljudnivå än D.