Varför ny energimärkning?

Energimärkningen har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter med bra resultat i mer än 20 år. På den nya etiketten kommer skalan att ändras till A-G istället för A+++- D. Att man behöver ändra skalan beror på att produkter, tack vare kraven på ekodesign och energimärkning, blivit allt mer effektiva och att den nuvarande energimärkningsskalan på så vis slagit i taket. 

Undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att välja en mer energieffektiv klass på produkten om den har en annan bokstav jämfört med om det bara skiljer ett par plustecken, detta eftersom de upplever skillnaden mellan A och B som större än skillnaden mellan A+++ och A++. Med en ny etikett kan energimärkningen fortsätta att driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val. 

Det är EU som fattat beslut om den nya energimärkningen. Den nya energimärkningen kommer börja bli synlig i både fysiska butiker och i e-handeln från och med 1 mars 2021. För belysning, ljuskällor införs den nya märkningen 1 september 2021.

Energimärkningen synliggör energianvädningen

Ta hjälp av energimärkningen för att välja produkter för framtiden 

  • De produkter du väljer att köpa idag ska användas under många år. Därför är det smart att välja bland de effektivaste produkter som finns på marknaden nu. 
  • En ny kyl och frys drar bara en tredjedel så mycket energi, ca 200 kilowattimmar per år jämfört med en äldre kyl och frys.  
  • En torktumlare i energiklass A++ drar ungefär hälften så mycket energi som en torktumlare i energiklass B eller C. 
  • Hur du använder produkterna, dina vanor och beteende har också betydelse för energianvändningen. 
  • Även med effektiva LED-lampor lönar det sig att släcka ljuset när det inte behövs. 
  • Den nya energimärkningen kommer att bidra till att konsumenter även i framtiden kan göra energismarta val.

Jämförelserna avser den nuvarande energimärkningen med skalan A+++ till D och inte den nya energimärkningen med skalan A-G.