Den här informationen finns på energimärkningen

 • Energiklass på skalan från A till G

  Den nya energimärkningen får en ny skala för energieffektivitet, från A till G, där den effektivaste klassen är A.
  Färgerna på pilarna är från grönt till rött.

 • QR-kod

  En QR-kod på energimärkningen ska underlätta för dig som konsument att direkt få mer information om produkten. Genom att skanna koden med en smartphone får konsumenten tillgång till informationen som finns i den Europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL.

 • Piktogram

  Energimärkningen visar även andra viktiga funktioner som volym, vattenanvändning, buller och programtid.
  För denna information används ofta symboler, som fungerar i alla EU-länder oberoende av språk.

 • Energianvändning

  Energianvändningen i kilowattimmar. Den visas på energimärkningen per år för kylar och frysar, per 100 tvätt- eller diskomgångar och per 1000 timmar för ljuskällor.

Energiklasser

 • När den nya energimärkningen inför 1 mars 2021 kommer det troligtvis inte att finnas några produkter i den effektivaste energiklassen "A" på marknaden. Det betyder att det finns utrymme för fortsatt produktutveckling av ännu effektivare produkter i framtiden. 
 • De effektivaste produkterna på marknaden kommer till en början troligtvis att vara i energiklass B eller C, beroende på produktgrupp. I framtiden när produkterna blir allt effektivare kommer man successivt att skärpa kraven för energiklasserna för att inspirera tillverkarna till fortsatt teknikutveckling. 
 • Från och med 19 mars 2021 är det bara den nya energimärkningen som ska användas för kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar. Det finns dock ett par undantag där återförsäljare får sälja ut enheter som har den gamla energimärkningen under nio månader, fram till 1 december 2021.
 • Energimärkningen ändras inte för alla produktgrupper samtidigt. Det betyder att det kommer finnas två varianter på energimärkning finns samtidigt. Det kommer att finnas till exempel torktumlare och ugnar där energimärkningen  fortsatt har skalan för energiklass från A+++ till G. Det betyder att det finns två varianter av energimärkningar samtidigt.
 • Vilken energimärkning som ska användas beror på vilken produktgrupp det är, alla produkter i en grupp har dock samma skala på energimärkningen. Den nya energimärkningen kommer allteftersom att införas för fler produkter.


Energiklass för de effektivaste produkterna på marknaden

ProduktgrupperNuvarande energimärkning:Nya energimärkningen 
Kylar, frysar A+++B/C
VinkylarA+++B/C
Tvättmaskiner A+++B/C
DiskmaskinerA+++B/C
TV-apparater och digitala bildskärmarA+++B/C
LjuskällorA++C/D